Robotsvetsning – en mycket effektiv tillverkningsmetod

robotsvetsning

Robotsvetsning är en mycket bra metod som används vid bearbetning av metaller. Genom att delar av metall hettas upp så sammanfogas de genom att materialen smälter samman. Därmed bildas det en svetsfog. Denna är också mycket stark och hållbar.

Fördelarna med att använda sig av robotsvetsning är många. Först och främst är det väldigt lönsamt att låta robotarna utföra arbetet vid större serier, eftersom de färdigprogrammerade robotarna utför arbetet i snabbare tempo än vad en människa gör. Vidare bidrar det till en ökad säkerhet på arbetsplatsen, då människorna slipper vistas runt gnistor och rök. En hög säkerhet på arbetsplatsen vill väl alla ha? Detta bevisar hur många fördelarna med robotsvetsning är!

Robotsvetsning är ett väldigt bra alternativ när det rör sig om material som kan vara för stora för manuell hantering. Eftersom robotarna har en högre kapacitet kan de klara av det då, och hela serier får en väldigt jämn kvalité med hjälp av robotsvetsning. Dock så finns det tillfällen där robotarmarna inte räcker till, men vid dessa tillfällen kan man då enkelt kombinera både manuell hantering och robotsvetsning.

Den vanligaste metoden kallas för ”MIG” (Metal Inhert Gas) vilken går att använda på de allra flesta material.
Metoden fungerar genom att en trådelektrod oavbrutet matas med en mekanisk drivanordning fram till ett pistolliknande handtag. Man använder sig här av en skyddsgas som är antingen argon eller helium för att förenkla svetsningen.

Materialet skall vara fritt från smuts och oxider för att få en så bra svetsfog som möjligt.

Ja, det finns många bra anledningar till att använda robotsvetsning som metod i stället för att enbart använda sig av den manuella metoden. Det är lönsamt eftersom man sparar tid och därmed pengar, och det blir även möjligt att göra saker man inte kan klara av på egen hand.

När du behöver en produkt som ska produceras i stora serier så se till att du väljer en leverantör som har robotsvetsning som ett alternativ.

Ett företag med lång erfarenhet i plåtbranschen är http://www.emab.com/. De kan med största sannolikhet hjälpa dig med dina behov.