Byggisolering för hus och byggnader

Att ha tak över huvudet har alltid varit viktigt för människan och så länge människan har byggt hus så har hon också försökt att isolera mot vinterns kyla och fukt och sommarens heta solstrålar. Samtidigt så är det viktigt att behålla stugvärmen.

Förr i tiden spelade tillgång på råvara in då man valde byggnadsmaterial och isolering var inte en självklarhet. Först mot slutet av 1800-talet börjar man medvetet att isolera hus och byggnader och till en början användes halm, torv och sågspån. Mellan springorna i stockarna kunde torkade lavar och mossor petas in, men ofta behövde detta kompletteras med mattor och vävnader på golv och väggar. Efter andra världskriget började modern isolering att se dagens ljus, till exempel linull, skumplast och fogskum. Dock har mineralullen kommit att bli det främsta isoleringsmaterialet inom byggisolering.

Mineralull är såväl glas- som stenull som tillverkats av mineraliska råvaror som sten och sand. Dessa smälts och spinns till fibrer och då skapas en isolering som värmer men som också kan isolera mot brand, skydda mot buller, bibehålla kyla och säkra ett bra inomhusklimat. Andra anledningar till att mineralullen är ett utmärkt byggmaterial är att det inte brinner, ruttnar, absorberar eller sjunker ihop. Materialet är behändigt och lätt att använda även för en lekman men isolering, precis som annat material, skall användas med eftertänksamhet och klokhet så att huset inte isoleras för väl och inte kan andas.

Att tekniskt isolera hus och byggnader är också viktigt, bland annat så sänker det energikostnaden och bevarar miljön. Se till exempel till att kontrollera var värmen kommer ut och vid vilka tidpunkter och installera en värmeväxlare i ventilationssystemet. Isolera ventilationskanalerna genom att tilläggsisolera eller byta fönster. Måla om fasaden med termoskyddande färg. Byt glödlampor mot lågenergilampor eller LED-belysning och styra belysningen genom rörelsevakt, skymningsrelä och dagsljusreglering.

Idag går en stor del av energin som används i byggnader till spillo. Istället för att värma upp bostäder så värmer energi jorden och det leder till onödiga utgifter och ökar beroendet av utländsk energi.