Ska man hyra eller köpa sin truck?

truckIbland kan valet stå mellan att köpa eller hyra truck och det beror ju självklart på vad syftet med trucken är. Här nedan diskuteras det kring när det är bäst att hyra och när det är smartast att köpa en truck.

Att ha en truck kan underlätta mycket vid till exempel lyft av pallar och andra tunga saker. Att köpa en truck kan dock vara kostsamt och om man bara behöver den vid enstaka tillfällen kanske man tjänar mer på att hyra trucken.

Om man är en person som använder trucken ofta så är det mer vinst i att köpa den. Detta kan vara till exempel om man behöver den för att man köpt en pall med pellets. Då kanske det ligger mer vinst i att hyra trucken. Om du däremot har en privat firma som säljer till exempel plankor, kan det vara bra att köpa en truck eftersom du då behöver den mer.

Då det oftast alltid ingår försäkring vid ett hyrköp så minskas kostnaderna ytterligare, vilka istället hade tillkommit om man hade velat köpa trucken. Exempel på när det kan vara bra att hyra en truck är vid ett omedelbart behov eller vid säsongsarbeten. När man köper en truck finns det ju självklart saker som man måste tänka på som till exempel hur tungt ni lyfter, hur högt ni vill lyfta, om lyftet sker inomhus eller utomhus samt extratillbehör såsom extra långa armar. Viktigast av allt är att det finns ett truckförarkort till den som ska köra trucken.

Du kan självfallet avgöra på egen hand om du vill köpa en helt ny eller en begagnad truck. Därför finns det kontroller som utförs. Det finns standardsteg som en truck går igenom innan den kommer i din ägo. Stegen är besiktning, tvätt, lackering, service samt en funktionskontroll. Oavsett om du köper eller hyr en truck blir du garanterad att den kommer att vara i ett perfekt skick. Tänk igenom hur ofta den kommer att användas, samt till vad. Därefter kan du med säkerhet fastställa vilken typ av införskaffande som gynnar dig mest.

Slipning, inte endast för att måla om möbler

grinds2

Slipning innebär att en yta bearbetas. Oftast är syftet att den ska bli vackrare, gå att bearbeta eller att man vill minska friktionen. Man kan också använda slipning till att göra skär som är grunda och det därför inte är lämpligt att använda en fräs.

Det finns många olika metoder för att slipa ett material, vilken som är lämplig beror givetvis på vilket material som ska slipas och vilket syfte man vill uppnå. De två vanligaste formerna av slipning är planslipning och rundslipning. Planslipning används främst för att skapa plana ytor. Maskinen som används består i princip av ett roterande hjul vars storlek beror på hur stor yta som ska slipas.

Vid rundslipning används i stället en roterande skiva. Ofta används även rundslipning för att skapa fina ytor på utsidan av ett föremål, men rundslipning kan även användas för att få fina inre ytor och mjuka kanter.

Även om tankarna oftast vandrar till stora ytor som golv eller något mindre som möbler. Bra slipning är ett mycket viktigt moment i tillverkning av många produkter i vår vardag som knappast förknippas med slipning. Till exempel skulle ett kullager vara värdelöst om inte slipningen var perfekt. Ett annat område där slipning med högprecision är av högsta vikt är hydraulikkomponenter. Hydraulik som inte fungerar ordentligt kan ställa till stora problem både för företag och för den som tar en cykeltur.

Slipning är en större del av en fungerande vardag än vad som ofta inses och mycket mer komplex och varierande än att slipa en möbel som inköpt på loppis för att kunna måla om den. Det sistnämnda exemplet är något man gör själv med verktyg som inköpts på ett byggvaruhus men för slipning i stor skala och där precisionen är viktig behövs hjälp.