Slipning, inte endast för att måla om möbler

grinds2

Slipning innebär att en yta bearbetas. Oftast är syftet att den ska bli vackrare, gå att bearbeta eller att man vill minska friktionen. Man kan också använda slipning till att göra skär som är grunda och det därför inte är lämpligt att använda en fräs.

Det finns många olika metoder för att slipa ett material, vilken som är lämplig beror givetvis på vilket material som ska slipas och vilket syfte man vill uppnå. De två vanligaste formerna av slipning är planslipning och rundslipning. Planslipning används främst för att skapa plana ytor. Maskinen som används består i princip av ett roterande hjul vars storlek beror på hur stor yta som ska slipas.

Vid rundslipning används i stället en roterande skiva. Ofta används även rundslipning för att skapa fina ytor på utsidan av ett föremål, men rundslipning kan även användas för att få fina inre ytor och mjuka kanter.

Även om tankarna oftast vandrar till stora ytor som golv eller något mindre som möbler. Bra slipning är ett mycket viktigt moment i tillverkning av många produkter i vår vardag som knappast förknippas med slipning. Till exempel skulle ett kullager vara värdelöst om inte slipningen var perfekt. Ett annat område där slipning med högprecision är av högsta vikt är hydraulikkomponenter. Hydraulik som inte fungerar ordentligt kan ställa till stora problem både för företag och för den som tar en cykeltur.

Slipning är en större del av en fungerande vardag än vad som ofta inses och mycket mer komplex och varierande än att slipa en möbel som inköpt på loppis för att kunna måla om den. Det sistnämnda exemplet är något man gör själv med verktyg som inköpts på ett byggvaruhus men för slipning i stor skala och där precisionen är viktig behövs hjälp.